Medlemskontingent 2024

Innbetaling av medlemskontigent er essensielt for at vi kan videreføre viktige aktiviteter i en tid med monumental endring for vårt lokalmiljø. Medlemskontigent for Fagerstrand Vel for inneværende år er NOK 350,-. Du kan betale via VIPPS til 514484.

VIKTIG: Det finnes et annet Fagerstrand vel på Nesodden…ikke betal til feil vel.

Årsmøte 29. april 2024

Det blir et forkortet årsmøte fra kl.17:30-18:00 i Høvik menighetshus store sal grunnet påfølgende Landsbytreff, som vi venter vil være av stor interesse. Vi ber alle om å laste ned og se igjennom vedlagte papirer til årsmøtet i forkant og håper så mange som mulig har mulighet til å møte opp.

Bærums politikere lover at det ikke blir lokk off

De siste månedene har det pågått en intens kamp for å bevare byggingen av Strandlokket.Vi har, heldigvis, opplevd god støtte blant Bærums politikere med ordfører Lisbeth Hammer Krog i spissen. I valgåret 2023 er det derfor både rett og viktig at Bærum Høyre i sitt partiprogram lover å «være en aktiv pådriver for fullføring av E18 Vestkorridoren i tråd med …

Brev til formannskapet i Bærum Kommune 1. juni 2023

Dette brevet ble sendt til formannskapet i Bærum kommune, Viken Fylkeskommune og Bærum Høyre 1. juni 2023, fra Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand Vel, samt Aksjonsgruppen Kveldsro Terrasse. Formannskapet i Bærum kommuneBærum Kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog Viken FylkeskommuneBærum Høyre 01.06.2023 Vedrørende E18-utbyggingen og miljølokket på Strand – anmodning om stansing av Statens Vegvesens endringsforslag om å kutte …

Miljølokket: E18-sjef kalt inn på teppet av kommunen

Tusen takk til alle som bidro i e-postkampanjen og signerte på oppropet! Vi ba om å bli lyttet til og vi ble hørt. På grunn av alvoret i saken, hasteinnkalte planutvalget i Bærum Kommune 22. mai Statens vegvesen til redegjørelse av prosjektet 08.00 dagen etter. Det var en frustrert og samstemt gruppe politikere i Bærum Kommunes planutvalg som møtte prosjektsjef …

Nabolagsdialog etter møte 3. mai 2023

Både Bærum kommune og Stortinget har vektlagt god nabolagsdialog som et premiss for E-18 Vestkorridoren. Nedenfor følger epostkorrespondansen etter møte mellom Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel, Fagerstrand Vel og Statens Vegvesen. Hverken Jens eller vellene har, etter 12. mai, mottatt svar på hvor det står begrunnelsen for at det ikke er behov for ny konsekvensutredning når Statens vegvesen søker planending …