Åpent brev til Samferdselsministeren – varsel knyttet til E18-utbyggingen og miljølokket på Strand

I forbindelse med Statens vegvesens forslag om skroting av bygging av miljølokk på Strand er Statens vegvesen i ferd med å inngå en entreprisekontrakt, før det er foretatt høring av den endrede løsningen, før oppstart av planarbeidene hos planmyndigheten, før løsningen er konsekvensutredet og før beslutningsprosessen for
planarbeidene engang er startet.
Derfor har Fagerstrand Vel, Holtekilen Vel og Østre Stabekk Vel har sendt et åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å varsle om saken.

Meddelelse om tildeling skal skje allerede 22.mai 2023 og entreprisekontrakten skal signeres 2. juni 2023. Vel-foreningene Østre Stabekk Vel, Fagerstrand Vel og Holtekilen Vel opplyst om dette i et møte vi ba om med Statens Vegvesen forrige uke.

Vi finner derfor grunn til å varsle om at Statens Vegvesen dermed er i ferd med å disponere over
bevilgede midler før det er foretatt høring av den endrede løsningen, før oppstart av planarbeidene
hos planmyndigheten, før løsningen er konsekvensutredet og før beslutningsprosessen for
planarbeidene engang er startet.
Gjennom dette setter Statens Vegvesen i praksis til side både
politiske prosesser og den lovpålagte demokratiske prosessen som følger av plan- og bygningsloven.
Samtidig ignorerer de at Bærum Kommune, som er besluttende planmyndighet, ikke har startet
behandling av saken. Kommunen har lagt opp til behandling av planen helt frem til mai 2024, noe som nå ikke blir noe
annet enn en skinnprosess. Statens Vegvesen har i møte antydet at budsjettet for E18-prosjektet etappe 1, vil sprekke med 600 millioner kroner, hvis de i ettertid må reversere den entreprisen de er i ferd med å inngå. På unødvendig vis setter de økonomien i prosjektet i fare.

Løsning som de nå har lagt inn i entreprisen synes dessuten å harmonere dårlig med Stortingsvedtaket, som forutsetter at hele prosjektet skal gjennomføres.

Fagerstrand Vel, Holtekilen Vel og Østre Stabekk Vel har derfor 11. mai sendt et åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med kopi til Bærum Kommune v/ Lisbeth Hammer Krog, medlemmer a transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, statsforvalteren i Oslo og Viken og vegdirektør Ingrid Dahl.

Les brevet her: