Bærums politikere lover at det ikke blir lokk off

De siste månedene har det pågått en intens kamp for å bevare byggingen av Strandlokket.
Vi har, heldigvis, opplevd god støtte blant Bærums politikere med ordfører Lisbeth Hammer Krog i spissen. I valgåret 2023 er det derfor både rett og viktig at Bærum Høyre i sitt partiprogram lover å «være en aktiv pådriver for fullføring av E18 Vestkorridoren i tråd med vedtatte planer (. . .).» Det er også nødvendig, lokket var jo et premiss for at nye E18 skulle bygges i det hele tatt.

E18 i et 100-årsperspektiv


Hammer Krog har selv lovet å snu hver stein for å få råd til Strandlokket, og har bedt kommunedirektør Geir Aga utrede reguleringer for tomtene på lokket. Håpet er at tomteverdiene kan finansiere miljølokket Statens vegesen vil skrote. Statens vegvesen vil ikke budsjettere med verdiene før de er regulert.

– I en slik utredning må også naturverdier, fravær av støy og støv i tillegg til tomteverdier vektlegges. Jeg mener at vi har tid til å gå grundig om bord i tematikken omkring verdien av et lokk da dette handler om bygging av lokalveiene og alt som vil komme på overflaten, sa Hammer Krog til Budstikka 7. juni, 2023.

Ordføreren er opptatt av at E18-utbyggingen må sees i et 100-årsperspektiv.

Budstikka, 7. juni, 2023

– De løsninger som nå velges, skal flere generasjoner leve med. Nå har vi muligheten til å binde våre flotte nærmiljøer sammen fri for nye barrierer, et nærmiljø uten støy og støv og med direkte tilgang til fjorden, påpekte hun videre.

Lokalveisystemet skal lukkes av miljøhensyn

Bærum Høyre på befaring på Strand, sammen med lokalvellene Østre Stabekk, Fagerstrand og Holtekilen vel, samt Aksjonsgruppen Kveldsro Terrasse.
Bærum Høyre på befaring på Strand, sammen med lokalvellene Østre Stabekk, Fagerstrand og Holtekilen vel, samt Aksjonsgruppen Kveldsro Terrasse.

Og det er nettopp det langsiktige perspektivet som ble fremhevet da Bærum Høyre var på befaring på Strand 2. juni 2023. I etterkant av befaringen, skrev Hammer Krog at Høyre ikke kan godta at kortsiktige besparelser skal begrunne å fjerne et miljølokk på Strand:

«E18-målene står fast: økt fremkommelighet for buss/sykkel, mindre støy og støv for naboer. Dette følger av Bærums reguleringsplan, og skal ivaretas i ny plan.

Prosjektet må innfri miljøkrav og sikre bomiljøene langs E18. Jeg har bedt om en utredning av ulempene uten lokk, og hvilke utbyggingsmuligheter det er på/inntil et lokk. Jeg mener lokket kan utløse verdier som kan finansiere en løsning.

Det er feil at lokket skulle være en overbygging over E18. Det er lokalveisystemet som vi av miljøhensyn ønsker skal lukkes inne.

Vegvesenet skal ferdigstille et reguleringsforslag. Da starter for alvor vår behandling og involvering. Partiene i Bærum følger opp lokket i de kommende prosessene.

Miljølokket vil gi en stor miljøgevinst og binde sammen nabolag som i dag er skilt av E18.»

Men, det er ikke bare Høyre som har gitt oss store løfter: 

  • Både Stein Stugu (Rødt) og Kjell Ole Heggland (Pensjonistpartiet) var på befaring på Strand allerede i april.
  • Ida Ohme Pedersen (Fremskrittspartiet) har hatt mye kontakt med beboergruppen i Kveldsro Terrasse, her er en uttalelse fra da Bærum Kommunes planutvalg kalte prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen, inn til et ekstraordinært møte, for å orientere politikerne om status for det planlagte Strandlokket, 23. mai 2023:
    – Det er første gang jeg har opplevd at man tenker å bygge noe helt annet enn det kommunestyret har regulert. Det er et kommunestyret som også har regulert Gjønnestunnelen, sa Pedersen, før hun fortsatte:

– Vi må være tydelige på at vi har ganske store utfordringer. Det Statens vegvesen planlegger vil møte lokaldemokratiet og naboene. (Budstikka 23. mai 2023)

Som dere ser, det er bred politisk enighet om at lokket bør og skal bygges på Strand. Tusen takk for støtten, vi gleder oss til å stå sammen for å få dette til når sommerferien er over.