Medlemskontingent 2024

Innbetaling av medlemskontigent er essensielt for at vi kan videreføre viktige aktiviteter i en tid med monumental endring for vårt lokalmiljø. Medlemskontigent for Fagerstrand Vel for inneværende år er NOK 350,-. Du kan betale via VIPPS til 514484.

VIKTIG: Det finnes et annet Fagerstrand vel på Nesodden…ikke betal til feil vel.