Medlemskontingent 2023

Innbetaling av medlemskontigent er essensielt for at vi kan videreføre viktige aktiviteter i en tid med monumental endring for vårt lokalmiljø. Medlemskontigent for Fagerstrand Vel for inneværende år er NOK 350,-. Du kan betale via VIPPS til 514484.