Bommer i Fagerstrandveien

Vi har kontaktet kommunen da 2 lukkede bommer i Fagerstrandveien hindret beboere aksess til sine hjem i morgentimene fredag 19.11.2021. Man kan nå ta seg rundt bom ved Strand-avkjøringen med bil og kommunen vil se på dette ASAP og hindre at begge bommer er nede samtidig.

Møte mellom velene og Bærum kommune

Styret i Fagerstrand vel stiller seg samlet bak de av våre beboere som blir berørt av utbyggingsplanene. Det er helt klart at planen utarbeidet av Niels Torp på vegne av alle 3 velene krever rivning av flere eksisterende hus i Høviksvingen. Beboerne i dette området ønsker å hindre ekspropriering, minimalisering av trafikkstøy og er generelt sett mer positive til planen “Flettverk Høvik”.

Frykter kaos i trafikken på Høvik

Beboere i Markalleen våger ikke stole på forsikringene om at nytt kollektivfelt på E18 ikke gir mer trafikk. Syklistene er blant dem som har ytret ønske om at bommen i Markalleen også bør senkes i ettermiddagsrushet når kollektivfeltet på E18 er på plass. Statens vegvesen mener dette ikke er nødvendig. Les mer i BUDSTIKKA

Vegvesenet krever sammenhengende E18-utbygging

VRAKER: En reforhandlet Oslopakke 3-avtale ble lagt frem på en pressekonferanse i juni i fjor. Nå vil veidirektør Terje Moe Gustavsen vrake kompromisset. På bildet fra venstre: veidirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, Solveig Schytz (V), Lan Marie Berg (MDG), Eirik Lae Solberg (H), Tonje Brenna (Ap), Anette Solli (H) og Andreas Halse (Ap). (Foto: KARL BRAANAAS) juni i …

Planutvalget forkaster todelt E18-utbygging

Som leder av planutvalget, Ole Kristian Udnes, opplyste på årsmøtet i Fagerstrand vel, har nå Bærum kommune avvist planene om en todelt utbygging som ville medført store ulemper for vårt nærmiljø. All honnør til Ole Kristian Udnes som uredd står på for vårt felles beste! Les mer om saken i artikkel i Budstikka