Kronikk: Riv denne broen

Denne kronikken sto på trykk i Budstikka 31. august 2022. Utviklingen av Høvik sentrum er det største som har skjedd på Høvik i moderne tid, en unik mulighet til å skape et levende og attraktivt byrom i nærmiljøet. Når de første planene nå behandles, må våre politikere tenke åpne soner og med det fjerne broen over E18 på Høvik. Som …

BUDSTIKKA: Vil fjerne E18-broen: – Det viktigste for nye Høvik

13.09.22: Utbygger og beboere mener broen ved Høviksvingen må fjernes før utviklingen av nye Høvik starter. Kommunen kaller forslaget interessant. – Det viktigste for nye Høvik er å få bort denne broen, sier Arne S. Eriksen. Han er eiendomsdirektør i Centragruppen, som eier flere av byggene mellom Høvik kirke og bensinstasjonen. – Uten broen blir det flere boliger. Blir det …

Møte mellom velene og Bærum kommune

Styret i Fagerstrand vel stiller seg samlet bak de av våre beboere som blir berørt av utbyggingsplanene. Det er helt klart at planen utarbeidet av Niels Torp på vegne av alle 3 velene krever rivning av flere eksisterende hus i Høviksvingen. Beboerne i dette området ønsker å hindre ekspropriering, minimalisering av trafikkstøy og er generelt sett mer positive til planen “Flettverk Høvik”.

Innspill til mulighetsstudie Høvik fra Fagerstrand vel

Fagerstrand vel har sendt inn innspill til mulighetsstudie Høvik. Vi takker for innspill fra medlemmer i vellet. Dokumentet kan du lese her: Innspill til mulighetsstudie Høvik_Fagerstrand Vel. Kommunen vil nå bearbeide alle innspill. Materialet vil så drøftes og fremmes i en politisk sak. Det vil bli gitt informasjon om status i tilknytning til vellets årsmøte 10. april.

Høvik stedsutvikling

Upresist oppslag i Budstikka Budstikka hadde onsdag 6. februar et oppslag på sistesiden som omhandler arkitekt Niels Torp sitt alternative forslag  til sentrumsutvikling på Høvik. Møtet med Budstikka var arrangert for en presentasjon av dette alternative forslaget til sentrumsutvikling Høvik. Slik artikkelen er utformet fremstår det som om at Fagerstrand vel har konkludert når det gjelder fremtidig løsning på Høvik. …

Landsbytreff Høvik Bibliotek

Torsdag 18. oktober var det nytt “Landsbytreff” på Høvik bibliotek om utformingen av nye Høvik i forbindelse med E18-prosjektet.   Lenker til presentasjoner fra møtet. Bærum kommune: Utforming av nye Høvik Norconsult: Reconnecting Høvik