Bevar Villa Granly

Felles innlegg fra Fagerstrand, Høvik Verk og Høvik Vel i Budstikka 27. mars    VILLA GRANLY: Det vil være meget fremsynt av Bærum kommune å kjøpe Granly, skriver artikkelforfatterne.FOTO: KNUT BJERKE I Budstikka torsdag 14. mars står det om strandeiendommen Granly i Bjerkealleen 23 på Høvik som legges ut for salg dersom dagens eier beslutter å selge. Det er Østre Bærum Sanitetsforening …

Grill & leker utsatt!

Grunnet flere omstendigheter, blant annet at grillen ikke er ferdig, ser vi oss nødt til å utsette morgendagens grill & leker ved Petanque-banen. Vi skal sørge for å få det til senere i sommer, nærmere info vil bli gitt i god tid! Mvh. Styret.

Ulykke mellom syklist og bil i Fagerstrandveien

http://www.budstikka.no/nyheter/ny-ulykke-mellom-syklist-og-bil-1.8491975 Fagerstrand vel har kontaktet kommunen og bestilt trafikktelling slik at vi kan dokumentere “snikkjøring” i Fagerstrandveien i forbindelse med ettermiddagsrushet. Dette problemet har tiltatt etter arbeidene med Høvik stasjon startet og Markalleen ble stengt mellom Strand og Høvik. Vi vil kreve at det utredes tiltak for å forhindre “snikkjøring” i alle våre boligveier også om ettermiddagen.