Årsmøte 2018

Det blir årsmøte i Fagerstrand Vel i Menighetshuset, store sal ved Høvik Kirke 10. april 2018 kl. 19.00 Lenker til dokumentene: Årsrapport 2018  –  Dagsorden  – Regnskap   Saker som ønskes tatt opp under ”Eventuelt” må sendes styret på epost post@fagerstrandvel.com eller legges i et av styremedlemmenes postkasser innen 1. april Etter årsmøtet blir det kl. 20.00 åpent møte hvor vi inkluderer våre nabo-vel med …

Vellykket årsmøte i Fagerstrand vel

61 medlemmer møtte på årsmøtet i Fagerstrand vel mandag 3. april på Høvik menighetshus. Styreleder Guri Mjellem åpnet årsmøtet. Styremedlem Bjarne Refsnes ble så valgt til ordstyrer,  han loset oss gjennom agendaen og holdt som vanlig timeplanen slik at vi fikk den tilmålte mingletid med kaffe og kringle før orienteringen om E18. Referat fra årsmøtet finner du her: Referat fra årsmøtet 2016 Etter …