Brev til formannskapet i Bærum Kommune 1. juni 2023

Dette brevet ble sendt til formannskapet i Bærum kommune, Viken Fylkeskommune og Bærum Høyre 1. juni 2023, fra Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand Vel, samt Aksjonsgruppen Kveldsro Terrasse. Formannskapet i Bærum kommuneBærum Kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog Viken FylkeskommuneBærum Høyre 01.06.2023 Vedrørende E18-utbyggingen og miljølokket på Strand – anmodning om stansing av Statens Vegvesens endringsforslag om å kutte …

Nabolagsdialog etter møte 3. mai 2023

Både Bærum kommune og Stortinget har vektlagt god nabolagsdialog som et premiss for E-18 Vestkorridoren. Nedenfor følger epostkorrespondansen etter møte mellom Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel, Fagerstrand Vel og Statens Vegvesen. Hverken Jens eller vellene har, etter 12. mai, mottatt svar på hvor det står begrunnelsen for at det ikke er behov for ny konsekvensutredning når Statens vegvesen søker planending …

Innsamling av hageavfall

Som vedtatt på forrige årsmøte og informert om i innkallingen til det nylig avholdte årsmøte 16. april,  blir det Innsamling av hageavfall  i år. Dette skjer i perioden 27. april til 7. mai. Vi kan ikke styre hvilke veier som blir hentet når så dere må sette ut kvist og kvast til den 27. april for å være sikker på at …

Medlemskontingent 2016

Årsmøtet besluttet 18/4 å videreføre årlig kontingent på NOK 250. Kontonummer for innbetaling er: 5132.05.03659 Merk innbetaling med NAVN og ADRESSE! Takk for at du betaler kontingenten. Uten dette har vellet ikke mulighet til å opprettholde aktiviteter som årlig kvisthenting og påfylling av strøkasser.

Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer for reguleringsplaner og byggetiltak. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2010. Rådmannens forslag til ny arealdel til kommuneplanen Kommuneplanens arealdel var på høring i november og desember i fjor. Det kom inn i underkant av 300 merknader. Med bakgrunn i merknadene har rådmannen bearbeidet høringsforslaget. Hovedtrekkene i det bearbeidede forslaget ble presentert …