E18

Dropper tunellen ved Høvik?

1459256734645Statens vegvesen har lagt frem et notat på anmodning fra styringsgruppen for Oslopakke 3. Bakgrunnen er de pågående forhandlingene om revisjon av pakken, der ny E18 spiller en sentral rolle.

Les mer i artikkel fra Budstikka