E18

Gledelige E18-signaler

Høvik_kirke

Tirsdag 1. mars møttes Felles E18-utvalg for Asker og Bærum i Asker rådhus for en første gjennomgang av Transportetatenes (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen) grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Grunnlagsdokumentet ble lagt fram mandag 29. februar. Forslagene skal nå ut på høring med frist 1. juli.

Les mer HER