Hageavfallsinnsamling 2024

Hageavfall hentes i perioden torsdag 18.april fra kl 08.00 tom. lørdag 4.mai 2024.

Da bilene kun kan ta med rent hageavfall, hensettes fulle sekker med tømte plastsekker. Husstanden som er nærmest må sørge for at disse plukkes opp ved neste plastinnsamling. Vi ber om at man venter med å sette ut hageavfall til rett før hageavfallinnsamling begynner.


Vilkår for henting:

  1. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde.
  2. De som bor i små stikkveier må sette hageavfallet ut til større vei.
  3. Hageavfall som blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet.
  4. Naboer må gjerne sette hageavfallet litt samlet.
  5. Plastsekker kan stå åpne eller knytes og må ikke være så tunge at de revner ved løfting.
  6. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet.
  7. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv – ikke stein, papir osv.