Medlemskontingent 2023

At husstandene i velet innbetaler medlemskontigent er essensielt for at vi har økonomi til å videreføre viktige aktiviteter som fylling av gruskasser, hageavfallinnsamling mm.

I tillegg jobber styret utrettelig opp mot kommune og andre lokale samarbeidspartnere i en tid med monumental endring hva gjelder veiutbygging og planlegging av nytt Høvik Sentrum.

Medlemskontingent for Fagerstrand Vel for inneværende år er NOK 350,-.

Merk innbetaling med NAVN og ADRESSE!

Betalingsmåter:

  • VIPPS til 514484
  • Betal til konto 5132.05.03659

 Takk for at du betaler kontingenten.