E18

Hva skjer med Høvik etter E18-utsettelsen?

Høvik kirke og Høvik biblioteks venner inviterer til åpent
LANDSBYTREFF og IDEDUGNAD for alle på Høvik – på Høvik bibliotek 11/10 kl. 20-21.30.

kulturkollenTiril Eid Barland, medlem i kommunestyret i Bærum og Planutvalget (V) innleder om “Status E18 gjennom Høvik og områdeutvikling på Høvik.”
Arne Eriksen, direktør i CentraGruppen innleder om: “CentraGruppens planer og ønsker for Høvik, på kort og lang sikt.”
Bjarne Refsnes i Fagerstrand Vel, sogneprest Trygve Rø i Høvik menighet og Nini Karine Torp i Høvik biblioteks venner deltar i panelet.

Spørsmål, diskusjon og idedugnad om videre utvikling av Høvik og og området som rommer biblioteket, kirken og menighetshuset.
 HJERTELIG VELKOMMEN TIL ALLE PÅ HØVIK!