Kvisthenting 2019

Det blir kvisthenting i 2019.

ÅRETS INNSAMLING AV HAGEAVFALL blir hentet i perioden mellom 25. april og 5. mai

Alle må ha satt frem sitt hageavfall innen kl. 07.00 torsdag 25. april. Hentingen vil foretas i en ikke systematisk rekkefølge. Dersom hageavfall ikke er hentet innen 12. mai, vennligst gi beskjed på post@fagerstrandvel.com, slik at vi sikrer oss at alt blir hentet. Komprimator-bilene vil ofte først ta deler av en vei, for så å ta resten av veien senere.

Avfall som blir satt ut etter at komprimator-bilen har passert, vil ikke bli hentet! Derfor må alt være utplassert godt synlig i veikanten senest fredag morgen.

Det tas forbehold om at det er lett fremkommelig for bilen, og at det ikke er langt å bære for mannskapene. For å effektivisere innlastingen, og derved redusere kostnadene for vellet, anmoder styret som vanlig om at 2-4 naboer (gjerne flere) plasserer avfallet samlet.

Hageavfall er løv, gress og kvister:
Løv og gress samles i plastsekker. Sekkene kan gjerne stå åpne, slik at de er lettere å tømme for mannskapene. Plastsekkene blir lagt igjen. (Sekkene må ikke fylles så tunge at de kan revne ved håndtering.)
Kvister buntes med tynn snor/hyssing, i lengder på maks ca.. 2 meter. Maks. grentykkelse er 12 cm!

Kvister som er særlig lengre enn ca. 2 meter vil bli lagt igjen! Maks. vekt pr. sekk/bunt er ca. 20 kg.

Nb! Hageavfallet blir omdannet til jord, og må ikke inneholde grus/sten eller andre fremmedelementer. Slike sekker blir stående igjen! Usortert hageavfall med sten og grus koster kr. 1.700,- pr. tonn!

Vi anmoder de som har mye kvist om å vise moderasjon. Ved store mengder kvist som åpenbart kommer fra én enkelt husstand, kan en del bli satt igjen.

Isi Avfallsanlegg kan hageavfall og kvist leveres gratis uansett mengde.