E18

Oslo vil skrinlegge ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta

e18Dette melder NRK i dag 10/5. Fylkesordfører Anette Solli sier dette ikke er en akseptabel løsning. En slik skrinlegging vil medføre at tunell ved Høvik, Gjønnes-diagonalen og ny adkomst ikke blir bygget. Oslopakke 3-forhandlingene fortsetter på overtid.
Se artikkel i BUDSTIKKA