E18

Planutvalget forkaster todelt E18-utbygging

Som leder av planutvalget, Ole Kristian Udnes, opplyste på årsmøtet i Fagerstrand vel, har nå Bærum kommune avvist planene om en todelt utbygging som ville medført store ulemper for vårt nærmiljø. All honnør til Ole Kristian Udnes som uredd står på for vårt felles beste!

Strand

Les mer om saken i artikkel i Budstikka