Plassering av strøkasser

Fagerstrand vel har utplassert 18 strøkasser som fylles ved behov for å sikre ferdsel på vinterhalvåret.

GatePlassering
MarkalleenVed nummer 60
HøviksvingenVed nummer 18
På besøksparkeringen
SarbuvollveienInnerst i stikkvei ved nummer 7
Nederst i stikkvei ved nummer 42
Victor Plahtes veiPå toppen ved nummer 10
PlahteskogenVed nummer 9
Ved nummer 29
Maries veiVed nummer 19B (i enden mot sjøen)
BjerkealleenVed åpning i gjerdet inn til bensinstasjonen ved nummer 1A
Ved nummer 6 / 8
På toppen av stikkvei til nummer 16-20
I stikkvei til Granly
På parkeringsplass ved Granlytunet
MyrvollveienI stikkvei mellom 1B og 3B
I begynnelsen av stikkvei opp til nummer 15-21
FagerstrandveienVed innkjøring til nummer 51
I begynnelsen av stikkvei ned til nummer 36-44