E18

Siste fra Oslobyrådet: Ut med bussvei og to tunneler (Høvik og Gjønnes)

BussbløffByrådet i Oslo med nytt forslag om å utsette Høvik-tunell og Gjønnes-diagional, se artikkel i Østlandssendingen. Bærum og Akershus kaller det hele en bløff og fylkesordføreren sier at avstanden i Oslopakke3-forhandlingene er større enn noensinne og at hele pakken kan være i fare. Saken er også omtalt i Budstikka