Trafikktelling i Fagerstrandveien

FagerstrandveienBærum kommune har foretatt målinger, som dokumenterer  at det i perioder er mye trafikk i Fagerstrandveien i retning Sandvika. Onsdagen mellom kl 17-18 passerte 177 biler i retning Sandvika. Det er ca 3 biler pr minutt. I tillegg kom det 25 biler i retning mot Oslo i samme periode. Dette er et tidspunkt  hvor det også er mange gående og syklende i Fagerstandveien.

Måleresultatene finner du her: Fagerstrandveien_trafikktall.