Vellykket årsmøte i Fagerstrand vel

61 medlemmer møtte på årsmøtet i Fagerstrand vel mandag 3. april på Høvik menighetshus.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Styreleder Guri Mjellem i Fagerstrand vel og varaordfører Ole Kristian Udnes fant tonen i pausen

Styreleder Guri Mjellem åpnet årsmøtet. Styremedlem Bjarne Refsnes ble så valgt til ordstyrer,  han loset oss gjennom agendaen og holdt som vanlig timeplanen slik at vi fikk den tilmålte mingletid med kaffe og kringle før orienteringen om E18.
Referat fra årsmøtet finner du her:
Referat fra årsmøtet 2016

Etter årsmøtet stilte varaordfører og leder av planutvalget tradisjonen tro opp og orienterte om utviklingstrekk i Bærum generelt og fremdrift på E18 spesielt. Våre nabovel var også invitert til denne orienteringen og mange nye tilhørere strømmet til . Udnes understreket at vi alle var på samme side i denne saken og at han følge seg trygg på at E18-utbyggingen ville skje som planlagt med Høviktunellen med i første byggetrinn.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Klar tale fra Udnes om at E18 skal bygges som opprinnelig planlagt og at Høvik får sin tunell
Det er Bærum kommune som er reguleringsmyndighet i Bærum og ikke Oslo. Udnes fortalte at det hadde vært møte mellom Oslo, Bærum og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om Oslos innsigelse til å bygge ut Høviktunellen i første byggetrinn. Partene hadde som ventet ikke blitt enige og nå hviler den avgjørelsen på kommunalminister Jan Tore Sanner.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Menighetssalen var fullsatt og de oppmøtte fikk det budskapet de hadde håpet på
Udnes svarte på spørsmål fra engasjerte deltagere og bidro til at mange fikk bedre forståelse for den videre fremdrift. Udnes ble takket av med rungende applaus fra salen.