BUDSTIKKA: Nå er det bestemt – Sykkelveien skal gå på sørsiden av E18 ved Høvik

Tirsdag 7.mars kunne innbyggere på Høvik lese i Budstikka at Statens vegvesen og Bærum kommune har kommet til enighet om at ny hovedsykkelvei plasseres på sørsiden av E18 ved Høvik.

Statens vegvesen ville ha ekspress-sykkelveien på nordsiden av E18 (blå linje), men er nå blitt enig med Bærum kommune om løsningen på sørsiden, til høyre for E18 på illustrasjonen.

E18-prosjektets sjef mente at en løsning på nordsiden av E18 var den beste løsningen og at Bærum kommune selv måtte betale forbindelsen over/under nye E18 om hovedsykkelveien ble plassert på sørsiden.

Bærumsyklistene har svært tydelig på at Statens vegvesens forslag om å legge hovedsykkelveien på nordsiden, er et håpløst forslag ettersom veien da ikke vil være klar før om minst 12 år.

Hovedsykkelvei på sørsiden er også understøttet av Fagerstrand, Høvik og Høvik Verk vel ettersom den blant annet gir lettere adkomst til hovedsykkelveien fra nye Høvik sentrum og forenkler fjerning av Høvik-broen.