Miljølokket: E18-sjef kalt inn på teppet av kommunen

Tusen takk til alle som bidro i e-postkampanjen og signerte på oppropet! Vi ba om å bli lyttet til og vi ble hørt.

På grunn av alvoret i saken, hasteinnkalte planutvalget i Bærum Kommune 22. mai Statens vegvesen til redegjørelse av prosjektet 08.00 dagen etter.

Det var en frustrert og samstemt gruppe politikere i Bærum Kommunes planutvalg som møtte prosjektsjef for E18 i Statens vegesen, Tom Hedalen, 23. mai (Se opptak her).

Vi har noen bemerkninger på møtet:

  • Da Hedalen påsto at han ikke hadde hørt noe særlig fra naboene, sa politikerne at de hadde fått «masse, masse» og «helt hensides mye mailer» og «det viser at veien er kortere til Bærum kommune enn Statens vegvesen.» Det viser også hvilken enorm laginnsats dette har vært for at vi skulle få beholde byggingen av miljølokket på Strand– en stor digital applaus for det!
  • Hedalen sa det nesten «bare er vellene» som har vært i kontakt. Dette er en total umyndiggjøring av lokalvellenes rolle, all den tid vi samlet representerer samtlige nabolag i nærliggende områder. Hans e-post er tom.hedalen@vegvesen.no, om du har noe mer på hjertet, vil han gjerne høre fra deg!
  • Vi har mange spørsmål om veien videre. FrP, SP og Høyre har tatt kontakt med vellene og ønsker tett dialog. Som det ble sagt til Hedalen «Det er grenser i hva man kan kutte uten at det blir uforsvarlig.» I midten av juni blir det møte i formannskapet i Bærum Kommune om miljølokket.
  • Hedalen ville ikke svare på hva det ville koste dersom de inngikk entreprisen og det skulle bli et miljølokk allikevel. I møtet med Svv i april fikk vellene opplyst at en reversering ville bety en kostnadsbrist på 600 millioner.
  • Hedalen sa også at planjuss ikke er hans sterkeste side, men han har sjekket at det ikke er nødvendig med ny konsekvensutredning siden det ble gjort i 2014. Vi ønsker å opplyse om at etter forskriften §6b skal som hovedregel tiltak nevnt i vedlegg 1 konsekvensutredes. I vedlegg 1 står det at “Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt” skal konsekvensutredes. Unntak fra dette er kun om det konkrete tiltaket har vært konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar med den tidligere planen. I følge departementets veileder til konsekvensutredningsforskriften gjelder ikke unntaket “dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen.“
  • Hedalen mente at lokkets eneste funksjon var en bane for bussvei. Dette stemmer ikke. Det er et miljølokk. Her er noen eksempler på hva SVV selv uttaler: 
  1. Forslaget fra juni 2016, side 21

2. Vedtatt områderegulering av Bærum Kommune, 08.09.2017, side 82

3. I videoen publisert av Statens vegvesen den 9.oktober 2020, rundt tidspunktet 1:39 så er Strandlokket uten busstrasé presentert i E102.  Statens vegvesen – E18 Lysaker-Ramstadsletta, inkludert Gjønnes

4. Nærinfo okt 2021

  • Hedalen stilte med planplansjer/tekniske tegninger som var vanskelige å lese. Jammen godt at hans egne medarbeidere presenterte disse planskissene da vellene møtte de i april.

Opprinnelig plan:

Det Statens vegesen vurderer som en “mindre” planendring:

  • Hedalen nevnte oppropet vårt. For ordens skyld heter det «Bevar byggingen av miljølokk på Strand», og ikke «La Strandlokket leve». Hadde han lest oppropet vårt, hadde han nok også kjent til disse punktene over.