Landsbytreff 29.april 2024: E18, Miljø-lokket og lokalveien

Når:      Mandag 29.april 2024 kl.18:00-20:15

Hvor:    Høvik menighetshus store sal

Sammen med Høvik kirke, Høvik Verk Vel, Høvik Vel og Høvik biblioteks venner har vi gleden av å invitere til en spennende kveld med oppdatering fra Statens vegvesen og der vi setter fokus på Miljø-lokket og utforming av lokalveien som premissgivere for verdiskapning gjennom E18-prosjektet.

Program:

18:00-18:15Kaffe og lett bevertning i regi av Strand restaurant, som gjenåpner med nye eiere 1.mai 2024
18:15-18:25Velkommen og introduksjon v/ Per Thrane-Nielsen, leder i Fagerstrand Vel
18:25-18:45Overordnet status E18 v/ Tom Hedalen, prosjektsjef i Statens vegvesen.
18:45-18:55Hva skjer på strekningen Fornebukrysset – Strand nå og frem mot sommeren v/ Kjetil Fløtre, prosjektleder i Statens vegvesen.
18:55-19:05Hva skjer på strekningen Strand – Ramstadsletta nå og fremover mot sommeren v/ Trond Øygarden, byggeleder i Statens vegvesen.
19:05-19:15Omregulering Strand v/ Kari Floten, prosjektleder i Statens vegvesen.
19:15-19:30Status for planlegging av ny lokalvei og fremtidig Høvik sentrum v/ Terje Hansen, tjenesteleder områdeutvikling i Bærum kommune
19:30-19:40Lokalveiens betydning for fremtidig Høvik sentrum v/ Arne S. Eriksen, leder i Centra Eiendom
19:40-19:50Gangbro over til kirkehøydens betydning for trafikksikkerheten v/ Øystein Goksøyr, leder i Høvik Verk Vel, og Eivind Skarpaas fra Høvik kirke
19:50-20:10Spørsmål og innspill fra publikum
20:10-20:30
Politikerne kommenterer presentasjonene og innspillene og svarer på hvordan vi sammen skal sikre verdiskapning gjennom E18-prosjektet
• Elisabeth Gjølme i Høyre (medlem i kommunestyret og formannskapet og leder i Planutvalget)
• Reidar Kleppe i AP (medlem i kommunestyret, formannskap og Planutvalget)
• Eirik Bøe i Venstre (medlem av kommunestyret og formannskapet)
• Dag Vangsnes i Frp (medlem i kommunestyret og nestleder i Planutvalget)
• Gjermund Skaar i SV (varamedlem i kommunestyret og Planutvalget, medlem i FRIK)