Arbeidsprogram 2023-2025

Få nærmiljøet til å fremstå og fungere best mulig for alle innbyggere, herunder:

  • Sikker ferdsel for myke trafikanter og kjørende, spesielt i pågående byggeprosess;
  • Gode løsninger for fremtidig Høvik sentrum;
  • Følge opp reguleringsplaner som vedgår velet;
  • God fjordaksess for alle fremtidige og nåværende innbyggere;
  • Verne om kyststien og friluftsområdene;
  • Støtte lokale servicetilbud og initiativ, inklusive bibliotek og Høvik kirke;
  • Fjerning av luftkabler;
  • Årlig hageavfallinnsamling.