Gratis energirådgivning

Alle som eier en privatbolig i Bærum kan få uforpliktende og gratis energirådgivning.

På et hjemmebesøk går en energirådgiver gjennom boligen sammen med deg for å se hvor det er muligheter for å spare strøm. Det er selskapet Energiportalen som er ansvarlig for hjemmebesøket.

Den gode nabo?

I nabolagene i Bærum finnes det nå mennesker som på ulike måter kan ha større behov for en håndsrekning enn ellers. Bærum kommune og Bærum Velforbund har diskutert hva vellene kan gjøre i en slik sammenheng, og kommet til at dette er en anledning til å være den gode nabo, i alle aldre og av begge kjønn, til å tilby …

Planstrategi 2019-2023

Formannskapet i Bærum vedtok 26.02.20 at Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §§ 4-1, 10-1 og 11.13. I den forbindelse varsles herved igangsettelse av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Bærum kommune 2020-2040. Formålet med planstrategien er å avklare hvilke …