Bevar byggingen av miljølokket på Strand!

Sammen med Holtekilen Vel og Østre Stabekk Vel har Fagerstrand Vel 24.04.23 sendt inn en merknad i protest mot forslaget fra Statens Vegvesen om å ikke lage miljølokk på Strand.

SIGNÉR OPPROPET FOR BYGGINGEN AV MILJØLOKK OVER E-18 PÅ STRAND

Dette er saken: Inntil nylig var vi blitt lovet et miljølokk over E-18 på Strand. Dette var vedtatt i Reguleringsplanen og Stortinget vedtok byggingen av E18-prosjektet, der dette var del av prosjektet som et viktig nærmiljøtiltak. Statens vegvesen vil nå forkaste byggingen av miljølokket på Strand. I stedet vil de bringe en fire felts vei opp i dagen for å spare penger. Som om nærområdet ikke er preget av nok asfalt, veibaner, støy og støv. Dette vil skape store miljøbelastninger for alle som bor og bruker nærområdet

Det betyr at disse planene:

miljolokk.png

Blir byttet ut med dette: 

rundkjoring.png
  • At miljølokket på Strand utgår er en katastrofe for nærområdet og innbyggerne i Bærum kommune. Dette vil resultere i at veibanen i mye større grad vil virke som en kontinuerlig og fortsatt barriere.
  • Å ikke bygge miljølokk på Strand vil føre til økt støy og støv for store deler av nærområdene. De samme nærområdene vil miste et sårt tiltrengt grøntområde i en ellers jungel av asfalt og kjørebaner. Dette er svært uheldig sett i et nærmiljøperspektiv og får konsekvenser for generasjoner!
  • Dette vil medføre en markant svekkelse av Strand og nedre Stabekk som boligområde. Det er snarere tale om en forsimpling av løsningen ved at man tar vekk et svært viktig og et av de få gjenværende nærmiljøtiltak i prosjektet. Det vises her til at busstraseen og sykkeltrasséen allerede er litt tatt ut av E-18- prosjektet i tillegg til bortfall av grøntområdet på Lysaker og forkorting av Stabekk-lokket.

Forslaget griper følgelig svært inn i et helt nødvendig nærmiljøtiltak. Når man skal vurdere om noe er en optimalisering, altså den beste løsningen, kan man ikke velge bort miljøet.


Les mer: