Bevar Villa Granly

Felles innlegg fra Fagerstrand, Høvik Verk og Høvik Vel i Budstikka 27. mars

Bevar villa granly

 

Villa GRANLY: Det vil være meget fremsynt av Bærum kommune å kjøpe Granly, skriver artikkelforfatterne.FOTO: KNUT BJERKE

 VILLA GRANLY: Det vil være meget fremsynt av Bærum kommune å kjøpe Granly, skriver artikkelforfatterne.FOTO: KNUT BJERKE
I Budstikka torsdag 14. mars står det om strandeiendommen Granly i Bjerkealleen 23 på Høvik som legges ut for salg dersom dagens eier beslutter å selge.

Det er Østre Bærum Sanitetsforening som eier Granly og som inntil nylig har brukt stedet til å drive dagsenter for slagrammede pasienter.

Granly ligger litt bortgjemt til på Nedre Høvik, mange kjenner ikke til stedet – men dette er en eiendom på over 10 mål med rundt 150 meter strandlinje mellom Sarbuvollen og Strand på Nedre Høvik.

Granly er en fantastisk eiendom med stor blomstereng og nydelig hage, en enorm sveitservilla som blant annet har huset et barnehjem.

Området ved stranden er regulert til «turvei» i gjeldende reguleringsplan for området. Adkomsten til strandområdet går per i dag tvers gjennom hagen på eiendommen, det er ingen adkomst til stranden fra Sarbuvollveien lenger vest.

Høvik var i tidligere tider preget av store luftige eiendommer. Slik er det ikke lengre. Høvik er et område der det skjer stadig mer fortetting – et politisk ønske fra 70- og 80-tallet. Det finnes ikke lengre mange eiendommer som Granly i Bærum.

Fagerstrand vel, Høvik Verk vel og Høvik Vel mener derfor at det nå er svært viktig at kommunen kommer på banen og kjøper Granly om Sanitetsforeningen beslutter å selge. Bærum blir stadig mer utbygget og antall innbyggere øker. Dermed øker behovet for flere friarealer og steder der folk kan oppholde seg. Ikke minst er det behov for flere offentlige strender. Det er allerede stort press på friarealene som finnes i vår kommune.

På Høvik er det tilgang til strandsonen i området mellom Sarbuvollen og Henie Onstad, men mellom Sarbuvollen og til innerst i Holtekilen er situasjonen motsatt: All strandsone er privatisert og allmennheten har ingen tilgang til sjøen, bortsett fra akkurat ved båthavnen på Strand. Men der er det båthavn og ingen reell bademulighet.

Eneste offentlig tilgjengelige strand i dette området er Sarbuvollen, en relativt liten strand som fort blir overfylt. Når vi vet at det stadig bygges mer i Bærum og at det på Høvik er planlagt store utbygginger og mange nye leiligheter i forbindelse med det nye Høviksenteret – sier det seg selv at det er behov for å sikre flere grøntarealer og flere strender i området.

Her kommer Granly og Granlystranden inn. Dersom dagens eier beslutter å selge har Bærum kommune en unik mulighet til å kjøpe en stor eiendom i strandsonen og gjøre denne tilgjengelig for folk flest. Det vil være en meget fremsynt handling som vil gi mye glede både for oss som bor i Bærum i dag og for generasjonene som kommer etter oss. Motstykket er at eiendommen selges til en privat aktør, og at tilgangen til eiendommen og strandsonen blir dårligere.

Fagerstrand vel, Høvik Verk vel og Høvik Vel vil sterkt anmode om at Bærum kommune kjøper eiendommen dersom den legges ut for salg. Dersom dette ikke er mulig, ønsker vellene at kommunen uomtvistelig sikrer allmennheten adgang og adkomst til strandsone.

Guri Mjellem, Fagerstrand vel,
Øystein Goksøyr, Høvik Verk vel,
Petter Ingeberg, Høvik Vel