E18

Bråstopp for ny E18 i Asker og Bærum

1465277809886Vi deler Budstikkas bekymring på lederplass. Dette er slett håntverk fra Fylkesordfører Anette Solli (H) i spissen for forhandlingsteamet. Oslo har fått gjennomslag for alle vesentlige punkter. Det tragiske er at det bare hadde vært å holde fast ved den gamle avtalen så hadde E18 blitt bygget som planlagt.