BUDSTIKKA: E18-sjefen sier om lokalveien at de ikke skal bygge en krøttersti gjennom Høvik

Torsdag 9.mars publiserte Budstikka en artikkel som viser at Statens Vegvesen ikke tar hensyn til lokalmiljø og at Høvik sentrum skal være et godt sted å være i fremtiden – kun at man får en “lokalvei” som enkelt kan være en omkjøringsvei om Høvik-tunellen stenges midlertidig. Dette får vellene til å se rødt.

E18-sjef Tom Hedalen i Statens Vegvesen har forståelse for at de som bor på Høvik vil ha en så liten lokalvei som mulig forbi Høvik, men at andre hensyn veier tyngre:

“Det viktigste for oss er å bygge en vei som kan tåle trafikkbelastningen ved en eventuell stenging av Høviktunnelen. Dessuten må vi sikre fremkommelighet for bussene. Derfor må det bygges en firefelts vei, hvor ett av feltene i hver retning er bussfelt.”

Statens Vegvesen legger opp til en “lokalvei” som med sine 4 felt og hovedsykkelvei ved siden av blir minst like bred som dagens E18, som Høvik-beboerne har kjempet i 50 år for å bli kvitt fra overflaten. I tillegg sås det nå tvil om Statens Vegvesen ser for seg et Høvik sentrum uten Høvik-broen, som lokalmiljøet samlet mener er en forutsetning at blir fjernet.

Viktige punkt som Fagerstrand vel ber kommunen og Statens Vegvesen vurdere nøye:

  • Hva er sannsynligheten for at begge tunnelløp i Høvik-tunellen stenges og hva er minstekrav til omkjøringsvei.
  • Kan hovedsykkelvei vurderes brukt som en del av omkjøringsveien dersom Høvik-tunellen stenges i lengre tid, noe som tilsier at man da kunne hatt kun en 2-felts lokalvei under normale omstendigheter?

Lederen i Høvik Verk vel, Øystein Goksøyr, er ikke nådig når han skal kommentere planene til Statens vegvesen. Han etterlyser spesielt en konsekvensanalyse ved stenging av Høvik-tunnelen:

“Høvik Verk vel og de andre velene på Høvik og Fagerstrand har gjentatte ganger bedt om en risikoanalyse som beregner både sannsynlighet og konsekvensene av en stengt tunnel. Etter vår mening må en slik risikoanalyse også belyse konsekvenser som trafikkstøy, forurensning og tap av bokvalitet.”