Du kan påvirke byplangrepet på Høvik nå!

Bærum kommune inviterer til medvirkningsverksted om byplangrepet for Høvik sentrum.

Bærum kommune har kommet fram til 3 alternativer for samferdselssystem og bystruktur som de ønsker at dere medvirker på.

NÅR: Mandag 20 mars, kl.17.30 – 20.00

HVOR: Høvik kirke Menighet (Sandviksveien 11)

AGENDA:

  • Innledning og oppdatering om status og planprosess
  • Gjennomgang av alternativene
  • Diskusjon i grupper
  • Gjennomgang i plenum

Innspillene tas med i videre utvikling av byplangrepet.

Det blir enkelt servering med kaffe og te. Vi håper at du har anledning til å delta. Ta med gjerne en nabo eller noen som du vet kan være interessert.