E-postkampanje: Bevar bygging av miljølokk på Strand

Hvordan kan du bidra i kampen for miljølokk? Du har kanskje signert oppropet, nå sparker vi i gang en e-postkampanje for å bevare bygging av miljølokk på Strand!

Si fra til de som bestemmer om at det ikke er greit å bryte miljøløfter! Nedenfor finner du adresser til relevante beslutningstakere og forslag til malverk for protestbrev. Du står selvsagt fritt til å tilpasse innholdet slik du ser det best!

Det haster, for Statens Vegvesen sender tildelingsbrev til entreprisen allerede 22. mai.

Send eposten til:

TittelEpostHører til
Politikere (Bærum kommune)borgny.danielsen@baerum.kommune.noPlanutvalget
lisbeth.krog@baerum.kommune.noOrdfører
stig.kapskarmo@baerum.kommune.noKlageutvalget
kmaartma@online.noAp
ida_opedersen@hotmail.comFrP
morten.skauge@gmail.comH
e-aukru@online.noKrF
hrugset@live.comMDG
koheggland@gmail.comPP
stein.stugu@de-facto.noRødt
ragnarmolland@gmail.comSP
anita.malmer@gmail.comSV
wenchesteen59@gmail.comV
Lokale politikere (Stabekk)frits@lemstad.com
hilde@durban.no
jan-tore.sanner@stortinget.no
schoell@online.no
mbarstadsanner@gmail.com
henrik.asheim@stortinget.no

Epost-mal:

LIM inn i emnefelt: PROTEST: Bevar byggingen av miljølokket på Strand!

LIM inn i tekstfeltet:

Hei! 

Inntil nylig var vi blitt lovet et miljølokk på Strand i forbindelse med E-18-utbyggingen. Nå ønsker Statens vegvesen å skrote byggeplanene av dette lokket. I stedet vil de bringe en fire-felts vei opp i dagen. Dette vil skape store miljøbelastninger for alle som bor og bruker nærområdet, og vi er dypt bekymret

Det betyr at dersom Statens vegvesen får det som de vil, vil disse planene…

…bli byttet ut med dette:

Det protesterer jeg imot! Jeg ønsker:

  • At Statens vegvesen trekker forslaget om å skrote miljølokket på Strand;
  • At Statens vegvesen stanser inngåelsen av entreprisekontrakt, der miljølokket på Strand allerede er byttet ut med fire felts vei som ligger opp i dagen;
  • At hvis Statens vegvesen likevel ikke trekker endringsforslaget sitt, må det gjøres en full konsekvensutredning der hensynet til nærmiljø og nærsamfunnet blir tatt i særlig betraktning og hvor man også vurderer  de samlede effektene av alle miljøtiltakene som nå er tatt ut av E18-prosjektet. Sammenligningsgrunnlaget må være det å bevare miljølokket på Strand uten bussvei, slik status quo i planen er nå;
  • At Bærum Kommune setter en stopper for at miljølokket på Strand byttes ut med  en firefelts vei i dagen, dersom forslaget ikke trekkes av Statens vegvesen. 
  • At Statens vegvesen og Bærum Kommune utreder en utvidelse av de eksisterende miljølokk og tunneler langs hele etappe 1. De bør gå i konkret dialog med byggenæringen og Bærum Kommune for å ta stilling til muligheten for at nytt, frigitt areal blir avsatt til en blanding av grøntområder/bebyggelse/nærings/kommunale bygg/park- og idrett og gjennom slike tiltak oppnår ekstern finansiering og bedre utnyttelse av arealer, slik med suksess har blitt gjort på Skøyen, Lilleaker og Lysaker. Vi vil heller ha miljølokk med bebyggelse oppå, enn støyende veibaner i dagen!   

Dette fordi: 

  • Nye E-18 skulle være et miljøprosjekt, ikke bare et veiprosjekt. Om miljølokket på Strand skrinlegges, vil også det siste miljøtiltaket i byggingen av veien fjernes. Det er en katastrofe for nærområdet og innbyggerne i Bærum kommune. Veibanen vil i mye større grad virke som en kontinuerlig og fortsatt barriere.
  • Det vil føre til økt støy og forurensing for store deler av nærområdene og vi vil miste et sårt tiltrengt grøntområde i en ellers jungel av asfalt og kjørebaner.
  • Vil vil få en markant svekkelse av Strand og nedre Stabekk som boligområde
  • Da miljølokket på Strand ble vedtatt, ble det omtalt at dette var for å “optimalisere løsningen” og ble gjort for å kompensere for det massive inngrepet i nærmiljøet som ville anlegges av veier og infrastruktur mellom Stabekklokket og Strand med opptil 14 kjørebaner i bredden. Nå sier Statens vegvesen at de vil “optimalisere løsningen” ved å fjerne den! Det er ikke noe annet enn en forsimpling av løsningen når de nå skroter et svært viktig og et av de få gjenværende nærmiljøtiltakene i prosjektet. Busstraseen og sykkeltrasséen er allerede tatt ut av E-18- prosjektet, i tillegg til bortfall av grøntområdet på Lysaker og forkorting av Stabekk-lokket. Nå er det nok! Våre nærområder har ikke råd til å miste nok et strengt tiltrengt grøntområde som virker som barriere til det som blir en ny jungel av asfalt, kjørebaner, støy og støv. 
  • I ny E18-løsning er det lagt opp til ett mindre kjørefelt i vestgående retning enn det er i dag. I rushtid kan man dermed både frykte og forvente at lokalveinettet i langt større grad vil bli belastet. Også av denne grunn er miljølokket på Strand av stor betydning for nærområdene.

Her kan du lese mer:

Tar DU denne viktige kampen for lokalsamfunnet og fremtiden?

Mvh,

(Sett inn ditt eget navn)