E18

Fylkesordføreren ofret Høvik-tunell

1444327186488Tross alle løfter om at ny E18 skulle gjennomføres i henhold til gjeldende avtale så har Akershus fylke med fylkesordføreren i spissen ofret eksisterende avtale og Høviktunell i bytte mot Fornebubane og kollektivtiltak i Oslo. Dette skjer tross utallige lovnader fra lokalpolitikere blant annet på Fagerstrand vels årsmøte at dette ikke ville skje.  Det viktigste lokalmiljøprosjektet er dermed tatt ut av første byggetrinn.

Det gis noen kryptiske meldinger om mulige nye “lokk”: I Bærum kan det komme tre lokk over veien; ved Lysaker, ved dagens bro over veien ved Strand og ved Stabekk.

Videre påstås det at Høvik-tunellen bare er utsatt. Det er vanskelig å feste lit til denne påstanden. Vi føler oss lurt av våre lokalpolitikere. Vi hadde ventet bedre av en fylkesordfører fra Høyre bosatt i Bærum!

MDGs Nikki Schei uttaler: Nye Oslopakke 3 er en seier for nærmiljøet, framkommelighet og klimaet. Vi undres hvilke nærmiljø han sikter til, Høvik kan det ikke være.

Se artikler om saken i Budstikka Fornebubanen ble brukt som brekkstang og Klart for reguleringplan for første E18-parsell