Hageavfallinnsamling 2021

Da under halvparten av husstandene i vellet betalte kontingent for 2020, har vellet ikke økonomi til å fortsette med innhenting av hageavfall.


Likevel har styret i vellet besluttet at vi tar av vellets egenkapital for å avvikle innsamling også i år. Vi ber alle å innbetale medlemskontigent for 2021 da dette er eneste måten vi har råd til å fortsette med hageavfallinnsamling.

Hageavfall hentes i perioden onsdag 21.april fra kl 08.00 tom. mandag 3.mai 2021.


Vilkår for henting:

  1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00.
  2. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde og gjerne at 2-4 naboer setter hageavfallet samlet.
  3. De som bor i stikkveier som er for små for komprimatorbilene, som er 10 meter lange og veier ca.20 tonn, må sette hageavfallet ut til større vei.
  4. Hageavfall som blir fremsatt etter at bilene har passert vil ikke bli hentet.
  5. Hageavfall må kun inneholde nedbrytbart materiale som kvist, gress og løv – ikke stein, papir e.l.
  6. Plastsekker skal ikke være så tunge at de revner ved løfting. Sekkene kan stå åpne eller knytes. Plastsekkene åpnes og samles i en egen søppelsekk som etterlates når den er full, slik at beboer i den husstanden enkelt kan sørge for at denne innleveres ved neste innsamling av plastavfall.
  7. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person.