Hageavfallinnsamling 2022

I 2021 samlet vi inn over 35 tonn med hageavfall til en kostnad på over NOK 60.000 som vi ikke lenger mottar momskompensasjon for.

Hageavfallinnsamlingen muliggjør at alle bistår ved å rydde på og rundt egen eiendom og vi har derfor valgt også å arrangere innsamling i 2022. For å få råd til dette og andre tiltak fremover ser vi oss nødt til å heve medlemskontingent til NOK 350,-.

Hageavfall hentes i perioden onsdag 20.april fra kl 08.00 tom. fredag 6.mai 2022.


Vilkår for henting:

  1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00.
  2. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde og gjerne at 2-4 naboer setter hageavfallet samlet.
  3. De som bor i stikkveier som er for små for komprimatorbilene, som er 10 meter lange og veier ca.20 tonn, må sette hageavfallet ut til større vei.
  4. Hageavfall som blir fremsatt etter at bilene har passert vil ikke bli hentet.
  5. Hageavfall må kun inneholde nedbrytbart materiale som kvist, gress og løv – ikke stein, papir e.l.
  6. Plastsekker skal ikke være så tunge at de revner ved løfting. Sekkene kan stå åpne eller knytes. Plastsekkene åpnes og samles i en egen søppelsekk som etterlates når den er full, slik at beboer i den husstanden enkelt kan sørge for at denne innleveres ved neste innsamling av plastavfall.
  7. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person.