E18

Høringsinnspill fra Fagerstrand vel

Begrenset høring Strand – etappe 1- E18-korridoren Lysaker-Strand – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu-omraderegulering

Fagerstrand vel har sendt inn høringsuttalelse. Denne kan du lese HER