Kronikk: Riv denne broen

Denne kronikken sto på trykk i Budstikka 31. august 2022.

Utviklingen av Høvik sentrum er det største som har skjedd på Høvik i moderne tid, en unik mulighet til å skape et levende og attraktivt byrom i nærmiljøet.

Når de første planene nå behandles, må våre politikere tenke åpne soner og med det fjerne broen over E18 på Høvik.

Som en del av Vestkorridor-prosjektet skal E18 i tunnel på Høvik. Dette er vi svært glade for. Samtidig skal Høvik sentrum bygges ut, med målsetting om å skape nye, åpne sosiale soner og et utbedret handelsområde.

Fagerstrand vel representerer rundt 500 beboere på Nedre Høvik, som alle påvirkes av dette, og de vil i stor grad være blant dem som benytter området mest. Vi har derfor gitt innspill til kommunen på flere punkter.

I planene ligger det at Høvik ifølge Bærum kommune skal videreutvikles til «et attraktivt og bymessig senter», hvor særlig eksisterende handels – og servicetilbud skal utbedres.

Det er i denne situasjonen vanskelig å ikke sitere Ronald Reagan om Berlinmuren – dog med lokal twist: «Tear down this bridge».

Vi kan glede oss til koselige uteserveringer, trivelige torg og lekeplasser, et godt tilskudd til gode, eksisterende turmuligheter i området.

Det kan bli hyggelig, men det fordrer at Høvik sentrum faktisk er et godt sted å oppholde seg utendørs. Velet mener derfor at kommunen bør beslutte å rive broen mellom Høviksvingen og Snoveien, som med tung og støyende trafikk fortsatt kaster en lang skygge over et ellers innbydende byrom.

Endringen av E18-traseen forbi Sandvika har som hovedtanke å fjerne de store trafikkmaskinene som broene utgjør. Høvik-broens støybelastning er like betydelig. Hvorfor ikke gjøre det samme på Høvik?

Samtidig er det nettopp broen som binder Nedre og Øvre Høvik sammen. Behovet for en forbindelse, ikke minst på grunn av skolevei og kontakt med Bekkestua og områdene rundt, er også svært viktig.

Vi etterspør derfor at det undersøkes andre, alternative måter å ferdes mellom Øvre og Nedre Høvik for gående, tohjulte og firehjulte som ikke tvinger en større trafikkmaskin rett over de fremtidige sosiale sonene i Høviks hjerte.

Kjære politikere, det er i denne situasjonen vanskelig å ikke sitere Ronald Reagan om Berlinmuren – dog med lokal twist: «Tear down this bridge».

Riv broen over E18, og utnytt den unike muligheten dette gir til å reetablere Høvik som et trivelig lokalsentrum.

Utviklingen av Høvik sentrum er det største som har skjedd på Høvik i moderne tid. Det vil likevel oppleves som bare halvveis utført, om broen får kaste sin lange skygge også over fremtidige beboere på Høvik.