Kyststien – åpent møte i Bærum

AP, SV, MDG, SP og Rødt inviterer til åpent møte der prosjektledere fra Færder, Nordre Follo og Oslo kommuner orienterer om metoder og erfaringer med å rydde opp i stengsler og ulovligheter samt klargjøring for merking av kyststi.

Bærum kommunes administrasjon vil delta i møtet for å redegjøre for status og planer med å videreutvikle kyststien.

NÅR: Mandag 13 mars, kl.19:00

HVOR: Strand restaurant, Strandalleen 48

Bærum kommune mangler kyststi på viktige områder, blant annet mellom Sarbuvollen og Holtekilen, forbi Strand.

Bærum kommune kan lære av andre kommuner rundt Oslofjorden hvordan man får med seg grunneiere i et konstruktivt arbeid med å registrere, avklare innmark og utmark -og merke sti.