Landsbytreff: Hva skjer i E18-prosjektet?

Hvor: Høvik bibliotek

Når: Onsdag 8.juni 20:00 – 21:30

Velkommen til landsbytreff om hva som skjer rundt E18-prosjektet, fremdriftsplaner og problemstillinger vi innbyggere bør være oppmerksomme på.

Innledninger v/ Statens vegvesen og Bærum kommune, kommentarer ved vellene og lokale utbyggere.

God tid til spørsmål og innspill.

Møtet er et samarbeid mellom Høvik biblioteks venner og velforeningene i området.