Landsbytreff: Trafikken og Høvik

Hvor: Menighetssalen på Høvik

Når: Mandag 16.januar 19:00 – 21:00

Velkommen til landsbytreff for å belyse og diskutere bl.a. hvordan vi best kan rigge oss de neste årene for å ivareta trafikksikkerheten mens E18-utbyggingen og andre byggeprosjekter pågår.

God tid til spørsmål og innspill.

Møtet er et samarbeid mellom Høvik biblioteks venner og velforeningene i området.