Nedgravning av luftkabler

Fagerstrand Vel har tatt kontakt med Bærum kommune og bedt dem om å starte et prosjekt for å se om gatene på nedre Høvik kan få nedgravde ledninger som idag er i luftspenn. Det er noen veier som har dette allerede (eks Maries vei og Plahteskogen).

Det er en komplisert prosess å få gravd ned kabler som idag ligger i luftlinje, men Vellet har invitert kommunen til å se på mulighetene for å få nedgravde kabler og håper at kommunen følger dette opp.