Møte mellom velene og Bærum kommune

14.Februar 2020

Følgende vel var representert:

 • Fagerstrand vel
 • Høvik vel
 • Høvik verk vel

Styret i Fagerstrand vel stiller seg samlet bak de av våre beboere som blir berørt av utbyggingsplanene. Det er helt klart at planen utarbeidet av Niels Torp på vegne av alle 3 velene krever rivning av flere eksisterende hus i Høviksvingen. Beboerne i dette området ønsker å hindre ekspropriering, minimalisering av trafikkstøy og er generelt sett mer positive til planen “Flettverk Høvik”. De andre velene har ikke eiendommer som blir mer berørt av den ene planen kontra den andre, og begge stiller seg av den grunn bak planen “Urban Landsby Høvik”.

Agenda:

 • Prosjektstatus E-18
 • Presentasjon av kommunens forslag til nytt Høvik sentrum – “Flettverk Høvik”
 • Presentasjon av forslag utarbeidet av Niels Torp – “Urban Landsby Høvik”
 • Dialog

Prosjektstatus:

 • Planlagt byggestart på Ramstadsletta 2020/2021
 • Avventer klarsignal fra politikerne
 • Estimert åpning av tunellen i 2027
 • Byggestart nytt Høvik sentrum tidligst i 2028
 • Underliggende tanke er at barrierene skal reduseres
 • Man har jobbet for å få bussvei ned på bakken slik at man unngår ramper
 • Ny lokalvei vil ha 1 felt i hver retning, men vil være bred nok til 2 felt i hver retning i tilfelle tunell-stengning
 • Kommunen har i tillegg hatt særmøter m/ private grunneiere, kommersielle grunneiere og Bane NOR

Flettverk Høvik – kommunens reviderte plan:

 • Da dette er kommunens plan, er det høy sannsynlighet for at det er denne planen som implementeres
 • Helviksmyra blir i denne planen beholdt og blir omgjort til en park
 • Planen innebærer minimalt med rivning av eksisterende bebyggelse
 • Merk at broen som i dag går over E-18 ved Høvik sentrum beholdes
 • Om det fremtidige Høvik sentrum skal huse et gitt antall boenheter, vil det mindre fotavtrykket i denne planen kunne resultere i høyere bebyggelse

Urban Landsby Høvik – utarbeidet av Niels Torp på vegne av velene:

 • Da denne planen har betydelig større fotavtrykk må flere boliger i Høviksvingen rives og Helviksmyra forsvinner
 • Planen gir en fin grønn lunge i nye Høvik sentrum og har gjennomgående stort fokus på å gi gode solforhold
 • Fjerning av broen over E-18 gjør utvilsomt Høvik sentrum penere
 • Sandviksveien flyttes lenger mot sjøen, hvilket videre berører flere eiendommer
 • Planen søker å hindre gjennomgangstrafikk på Sandviksveien for å redusere trafikk og støyproblemer