Ulykke mellom syklist og bil i Fagerstrandveien

http://www.budstikka.no/nyheter/ny-ulykke-mellom-syklist-og-bil-1.8491975

Fagerstrand vel har kontaktet kommunen og bestilt trafikktelling slik at vi kan dokumentere “snikkjøring” i Fagerstrandveien i forbindelse med ettermiddagsrushet. Dette problemet har tiltatt etter arbeidene med Høvik stasjon startet og Markalleen ble stengt mellom Strand og Høvik. Vi vil kreve at det utredes tiltak for å forhindre “snikkjøring” i alle våre boligveier også om ettermiddagen.