Vedrørender strøsand

Kjære medlemmer i Fagerstrand vel,
Den siste tiden har det vært en del henvendelser vedrørende strøsand. Velet bestiller som regel én årlig påfylling. Allikevel ble det, grunnet tilsvarende værutfordringer i fjor, i år bestilt to påfyllinger.

Budsjettet hadde ikke rom for nok en påfylling før jul. Etter et ekstraordinært styremøte 24.01.2023 ble
det besluttet at velet kan ta oss råd til en påfylling nå i starten av 2023, uten at det skal gå utover innsamling
av hageavfall. Styret ber dere bruke sanden med omhu, med tanke på at den bør vare ut vinteren, og
sannsynligvis neste vinter frem til nyttår. Styret har vært i kontakt med kommunen om strøing en rekke ganger, men når det først er glatt ute, ser vi at det også går mer sand.

Det er kun ca 60 prosent av husstandene tilknyttet velet som betalte medlemskap for 2022, noe som medfører
begrensninger i budsjettet. En påfylling av sand tilsvarer kontigenten til nesten 40 husstander i
fellesskapet vårt.