Årsmøte 2018

Det blir årsmøte i Fagerstrand Vel i Menighetshuset, store sal ved Høvik Kirke

10. april 2018 kl. 19.00

Lenker til dokumentene:
Årsrapport 2018
  –  Dagsorden  – Regnskap

 

Saker som ønskes tatt opp under ”Eventuelt” må sendes styret på epost post@fagerstrandvel.com eller legges i et av styremedlemmenes postkasser innen 1. april

Etter årsmøtet blir det kl. 20.00 åpent møte hvor vi inkluderer våre nabo-vel med orientering om:

  • E18, hva nå?

  • Utbygging av Høvik sentrum

Innlegg og presentasjon ved varaordfører og leder i kommunens planutvalg, Ole Kristian Udnes
sammen med Kirsti Stokke Burheim og
Kristin Siem Utne fra Bærum kommune

Representanter fra Statens Vegvesen
vil være tilstede for å svare på spørsmål