Kommunen vil utarbeide en helhetlig plan for Høvik senterområde

Som vi har informert om tidligere, ble reguleringsplan for E18- korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu vedtatt av kommunestyret i Bærum i 2017. Denne planen har en tilhørende reguleringsbestemmelse som heter: §2.15    Planoptimalisering Strand – Høvik       Planen skal optimaliseres på strekningen Strand – Høvik for å få til bedre stedstilpasning av løsningene knyttet til lokalveg/bussvei/sykkelveg som kan …

Oppsummeringsrapport fra workshop om Høvik Senterområde

Bærum kommune skal utarbeide en områderegulering med konsekvensutredning som skal avklare arealbruken og utviklingen av Høvik senterområde. Området rundt Høvik stasjon skal utvikles som et kollektivknutepunkt og et arealeffektivt og bymessig sentrum med en relativt stor andel boliger. Planprogram for Høvik senterområde ble vedtatt i september 2015, og målet er politisk behandling av reguleringsplan i løpet av 2017. Som del …