Hvorfor skal jeg være medlem av vellet?

  • Vi representerer deg i utbyggingsprosjektene til kommunen.
  • Vi har løpende dialog med kommunen om saker som berører deg.
  • Vi jobber for et godt felles nærmiljø.

Noen av våre aktiviteter:

  • Dialog med kommunen
  • Hageavfallinnsamling
  • Fylling av strøkasser
  • Ivareta våre friområder