Innsamling av hageavfall

HageavfallSom vedtatt på forrige årsmøte og informert om i innkallingen til det nylig avholdte årsmøte 16. april,  blir det Innsamling av hageavfall  i år. Dette skjer i perioden 27. april til 7. mai.

Vi kan ikke styre hvilke veier som blir hentet når så dere må sette ut kvist og kvast til den 27. april for å være sikker på at det blir hentet.

Styret vil i løpet av året evaluere ordningen for å se om vi kan finne beder og mer kostnadseffektive måter å løse dette på. Det kom gode innspill om dette på årsmøtet.