Medlemskontingent 2016

thIRLS4M90Årsmøtet besluttet 18/4 å videreføre årlig kontingent på NOK 250.
Kontonummer for innbetaling er: 5132.05.03659
Merk innbetaling med NAVN og ADRESSE!
Takk for at du betaler kontingenten. Uten dette har vellet ikke mulighet til å opprettholde aktiviteter som årlig kvisthenting og påfylling av strøkasser.