Gledelige E18-signaler

Tirsdag 1. mars møttes Felles E18-utvalg for Asker og Bærum i Asker rådhus for en første gjennomgang av Transportetatenes (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen) grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Grunnlagsdokumentet ble lagt fram mandag 29. februar. Forslagene skal nå ut på høring med frist 1. juli. Les mer HER  

Kommunedelplan for ny E18 vedtatt!

Kommunestyret i Bærum behandlet Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen i sitt møte 18. juni 2014. Med dette har vi nådd en viktig milepæl i en lang kamp for ny 18. Et klart flertall gikk inn for alternativ 4 som omfatter utbygging av E18 med lokk over E18 forbi Riiser Larsens vei og tunnel under Høvik fra Star Tour-bygget …

Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker Slependen til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai

Kommunedelplan og konsekvensutredning skal opp til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai. Innstilling fra rådmannen er å vedta plankart for alternativ 4. Det innstilles også på å vedta den optimaliserte løsningen for Bærumsdiagonalen ved at påkobling flyttes bort fra Strandkrysset og bort mot Kveldsroveien og at det legges miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse. Alle dokumenter i saken …